POSTANI NAŠ KORISNIK

Ukoliko želite da se priključite na ST CABLE, molimo Vas da popunite dole naznačeni obrazac. Ispunjeni obrazac biće prosleđen do odgovarajućeg korisničkog servisa, nakon čega ćemo stupiti u kontakt sa Vama.

Na potrebnom obrascu nužno je ispuniti svako polje.

Prispeli podaci koristiće se isključivo za obradu podataka novog korisnika, iste trećoj osobi neće biti dostupni.

Greška! Uspešno! ZATVORI